Obalamy mity: Czy fortyfikacja żywności jest konieczna?

Czym jest wzbogacanie żywności?

Wzbogacanie żywości służy jako instrument optymalizacji sposobu żywienia społeczeństwa. Jest to:

 • Dodanie 1 lub kilku składników odżywczych bez względu na to, czy normalnie występują w produkcie czy nie.  
 • Dodanie 1 lub kilku niezbędnych składników odżywczych do wybranego produktu powszechnego spożycia  

Jaki jest cel fortyfikacji?

 • Poprawa jakości zdrowotnej żywności przez uzupełnienie diety w składniki odżywcze,
 • Zniwelowanie/zapobieganie rozległym niedoborom tych składników u populacji, 
 • Wyrównanie strat spowodowanym przetworzeniem żywności, 
 • Zwiększenie atrakcyjności produktu dla konsumenta.

Skutki wzbogacania żywności:

 • Zapobieganie niedoborom składnika, który rzadko występuje w diecie bieżącej populacji,
 • Zwiększenie spożycia składników istotnych dla zdrowia,
 • Wyrównanie strat składników, do jakich dochodzi podczas produkcji i przechowywania (witaminy C w sokach, witamin B w produktach zbożowych)  

Jakie produkty najczęściej są wzbogacane?

 • Alkohole wielowodorotlenowe, alkohole polihydroksylowe, czyli poliole takie jak sorbitol, ksytlitol czy erytrytol są często dodawane do żywności dla sportowców i dla osób odchudzających się. Zmniejszają kaloryczność produktu, zmniejszają wahania glikemii (w porównaniu z cukrem), zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia próchnicy,
 • Witaminy i składniki mineralne - są dodawane do soków, produktów zbożowych, wyrobów cukierniczych, margaryn czy produktów mlecznych,
 • Kwasy omega 3 i omega 6 - są dodawane do przetworów mlecznych, margaryn, majonezu i olei,  
 • Błonnikiem wzbogaca się pieczywo oraz jogurty.

Jaka jest zasadność fortyfikacji?

 • Każdorazowo konieczne jest oparcie jej wprowadzenia na badaniu sposobu odżywania i stanu odżywienia reprezentowanych grup ludności oraz analizie danych epidemiologicznych,  
 • Powszechność występowania w określonej populacji klinicznych lub subklinicznych objawów niedoboru,  
 • Ryzyko niedoboru związane ze zmiana zwyczajów żywieniowych, przy jednoczesnym nieodpowiednim zbilansowaniu diety (np. przejście na wegetarianizm),
 • Przy podejmowaniu decyzji o wzbogacaniu żywności należy wziąć pod uwagę, czy dla danego składnika odżywczego zostało ustalone UL i określone ryzyko szkodliwości.

Zalety wzbogacania żywności

 • Łatwość przeprowadzenia,
 • Możliwość długotrwałego oddziaływania na całą zagrożoną populację,
 • Duża skuteczność prewencyjna,
 • Opłacalność ekonomiczna, społeczna,  
 • Nie wymaga zmiany zwyczajów żywieniowych populacji,  
 • Małe ryzyko toksyczności,  
 • Łatwość uzyskania społecznej akceptacji, 
 • Możliwość ogólnokrajowej standaryzacji i kontroli,  
 • Sprzyjanie edukacji żywieniowej społeczeństwa i stałemu zainteresowaniu rządów jego stanem zdrowia,
 • Zwiększenie asortymentu żywności na rynku i bezpieczeństwa żywieniowego obywateli.

Wady wzbogacania żywności

 • Konieczność zaangażowania rządu i instytucji centralnych,  
 • Trudności z rozpoznaniem i wybiórczym oddziaływaniem na populację zagrożoną,
 • Możliwość zwiększenia ceny przez producenta oraz niepożądanej zmiany właściwości sensorycznych i użytkowych produktu,
 • Potrzeba wydatków na zakup aparatury i substancji wzbogacającej,
 • Potrzeba odpowiedniej legislacji, monitoringu i działań edukacyjnych,  
 • Potencjalne marnotrawstwo żywności.

Podsumowanie

Jak to jest z tym wzbogacaniem żywności? Po przedstawieniu celu w jakim jest wprowadzana, możemy stwierdzić że głównym celem producentów jest dbanie o konsumenta i dbanie o zminimalizowanie niedoborów żywieniowych populacji, co może przełożyć się na poprawę stanu zdrowia w określonym miejscu na świecie. Najważniejsze jest prawidłowo przeprowadzone badanie, sprawdzające jakie faktycznie niedobory występują. Więc założenia przedstawiają się bardzo pozytywnie. A jakie są Wasze opinie na ten temat?

Komentarze ()